Ålesund yes

Andre forskningsrapporter

Gatelagene er et interessant tema for studenter. Noen av disse har skrevet oppgaver og rapporter som gir nyttig innsikt og som bekrefter at gatelagene fungerer.

Annonse:

Det har etter hvert blitt skrevet flere oppgaver og rapporter om nytten og verdien av Gatelagene.

Her noen få av mange eksempler:

Masteroppgave: "Hvilken betydning har den sosiale kapitalen som skapes på klubb- og samfunnsnivå gjennom gatelagsfotball?"

Bacheloroppgave: "91% har fått en bedre hverdag"