Vilkår og betingelser

Annonse:

Innhold på denne nettsiden er rettighetsbelagt - alle spørsmål om bruk av innhold skal avklares med Fotballstiftelsen - kontakt oss for spørsmål på post@fotballstiftelsen.no

Klubbene i Fotballstiftelsen kan fritt benytte og videreformidle saker og innhold fra denne siden - forutsatt merking av dette som hentet fra Fotballstiftelsens side gatelaget.no - og at det sikres at tredjepart ikke henter saker fra klubbsiden uten å ha avklart rettighetsspørsmålet med Fotballstiftelsen.

Der eksterne bidragsytere har bidratt på siden, så som fotografer, skal alltid kreditering sikres - og bruk være avklart før slikt innhold benyttes.

Fotballstiftelsen har i sine klubbavtaler mulighet til og vil i mange saker ha hentet disse fra klubbenes hjemmesider for å forsterke oppmerksomheten rundt disse. Slike saker vil normalt lenkes til klubbens side. Rettighet til denne typen innhold ligger hos klubbene og evt bruk fra tredjepart må avklares med klubb. 

For spørsmål, kontakt Fotballstiftelsen på post@fotballstiftelsen.no