Gatelagsmodellen

Gatelagene er en arena hvor mennesker med rusrelaterte utfordringer får faste rutiner, meningsfull aktivitet og følelse av mestring. Det bygges trygge rammer som gir utgangspunkt for varig endring.

Annonse:

Det begynte med gatelaget i Fredrikstad i 2011. I 2015 ble Fotballstiftelsen etablert som paraplyorganisasjonen som organiserer Gatelagene i norske toppklubber. Da var syv klubber i gang. I april 2023 telte vi 30 Gatelag etablert i Fotballstiftelsen.

Og resultatene slår alle rekorder i det som har blitt Idretts-Norges største samfunnsprosjekt.

Skjermbilde 2023-05-11 kl. 13.44.58.png
Gatelagsfamilien pr april 2023

I 2022 registrerte klubbene til sammen 1171 ulike spillere på trening.

Gatelagene leverer rundt 6.000 rusfrie timer hver eneste uke - og bygger varig endring for stadig flere av våre spillere. 

Rundt 600 spillere har siden 2015 kommet over i lønnet arbeid eller skole / utdanning. I tillegg har et tilsvarende antall blitt inkludert i arbeidstreningsprosjekter i og rundt klubbene.

Bare i 2022 fikk 240 spillere slike muligheter, hele 102 av dem kom ut i lønnet arbeid.

20230614-DSCF4483.JPG
Kirvil har spilt for Sandefjord sitt Gatelag i flere år

At Gatelagsmodellen virker er også dokumentert gjennom forskning og undersøkelser.

En studie gjennomført av Universitet i Sørøst Norge i 2019, bekrefter gatelagenes suksess.

Funnene viser at fellesskap og tilhørighet innenfor rammen av fotball, fungerer som et springbrett for spillernes recovery prosess og til å komme seg videre i livet. 

Vi har mest dokumentasjon fra fotballen, der vi ser at det er rehabilitering i verdensklasse med tanke på de resultatene de oppnår.

— Bent Høie, helseminister

Utgangspunktet er fotballtreninger to-tre ganger hver eneste uke året rundt. Rundt disse organiseres lunsjordninger og andre aktiviteter, prosjekter og arbeidstrening.

Se filmen om «Livet som Gatelagsspiller» her                       

Gatelagene driver et profesjonelt lavterskeltilbud. Vår målgruppe er kvinner og menn over 18 år som har eller har hatt utfordringer knyttet til rus. Gjennom kvaliteten i robuste klubber skapes en ny hverdag for mange av dem som fra før står lengst utenfor arbeidsliv og det ordinære samfunnet.

For noen finnes det ofte ikke flere kurs og tiltak å gå på, men på Gatelagene fanger vi opp noen av dem som står lengst utenfor arbeidslivet. Vi gir ingen opp.

Odd samling Nasjonal Turnering.jpeg
Tilhørigheten på Gatelagene betyr mye - både på og utenfor banen.

Fotballstiftelsen er opptatt av samspillet med det offentlige, og klubbene har avtaler med kommunene og Gatelagene har samarbeid med de tjenestene, både russeksjonen, NAV mm. Samarbeid med andre organisasjoner som jobber i rusfeltet er også etablert flere steder.

Deltagelse på Gatelaget er med på å skape en tilhørighet til lokalsamfunnet som kommunale tiltak ikke gir mulighet for.

— Lise Størkersen, fagrådgiver rus Asker kommune

Klubbene er bærebjelker i sine regioner og vant til samarbeid, så også med sine gode partnere. Klubbene selv og deres sponsorer er viktige både i arbeidstrening og ordinært arbeid.

Skjermbilde 2023-05-11 kl. 14.11.40.png
Fotballstiftelsens Gatelag leverte unike resultater i 2022

Fotballstiftelsen jobber med å forsterke aktiviteten både gjennom faglig utvikling av lederne, kriterier for etablering og drift, samt etablering av både prosjekter og sportslige aktiviteter - herunder blant annet:

DSC04315
Statsminister Erna Solberg sammen med spillere og trener på HamKams Gatelag under regjeringskampen på Ullevaal i 2019.

Vil du vite mer om Gatelagsmodellen? Ta kontakt med oss i Fotballstiftelsen på post@fotballstiftelsen.no