Gatelagsmodellen

Gatelagene er en arena hvor mennesker med rusrelaterte utfordringer får faste rutiner, meningsfull aktivitet og følelse av mestring. Det bygges trygge rammer som gir utgangspunkt for varig endring.

Det begynte med gatelaget i Fredrikstad i 2011. I 2015 ble Fotballstiftelsen etablert som paraplyorganisasjonen som organiserer Gatelagene i norske toppklubber. Da var syv klubber igang. Ved inngangen til 2021 var 22 gatelag etablert i Fotballstiftelsen - og utvidelsene fortsetter. I løpet av året ligger det an til 27 lag fra alle landets fylker.

Ranheim startet gatelag

Raufoss startet gatelag

...og det kommer altså flere nyheter om nye gatelag.

Logofamilien
Gatelagsfamilien pr 1. januar 2021

For det planlegges prosjekter i Bodø/Glimt, Rosenborg og Bryne. Og Fotballstiftelsen er også i dialog med flere klubber om det samme. Det gjør at i løpet av 2021 vil minst 14 av 16 klubber i Eliteserien være etablert. Og at 27 klubber vil være igang i Fotballstiftelsens systemer.

Gatelagene leverer over 4.000 rusfrie timer hver eneste uke - og bygger varig endring for stadig flere av våre spillere. 

Over 350 spillere har siden 2015 kommet over i lønnet arbeid eller skole / utdanning. I tillegg har et tilsvarende antall blitt inkludert i arbeidstreningsprosjekter i og rundt klubbene.

At Gatelagsmodellen virker er også dokumentert gjennom forskning og undersøkelser.

En studie gjennomført av Universitet i Sørøst Norge i 2019, bekrefter gatelagenes suksess.

Funnene viser at fellesskap og tilhørighet innenfor rammen av fotball, fungerer som et springbrett for spillernes recovery prosess og til å komme seg videre i livet. 

Vi har mest dokumentasjon fra fotballen, der vi ser at det er rehabilitering i verdensklasse med tanke på de resultatene de oppnår.

— Bent Høie, helseminister

Utgangspunktet er fotballtreninger to-tre ganger hver eneste uke året rundt. Rundt disse organiseres lunsjordninger og andre aktiviteter, prosjekter og arbeidstrening.

Se filmen om «Livet som gatelagsspiller» her                         

Gatelagene driver et profesjonelt lavterskeltilbud. Vår målgruppe er kvinner og menn fra 18 år og oppover, som sliter med rusrelaterte utfordringer. Gjennom kvaliteten i robuste klubber skapes en ny hverdag for mange av dem som fra før står lengst utenfor arbeidsliv og det ordinære samfunnet.

For noen finnes det ofte ikke flere kurs og tiltak å gå på, men på Gatelagene fanger vi opp noen av dem som står lengste utenfor arbeidslivet. Vi gir ingen opp.

Løfter hverandre
Tilhørigheten på gatelagene betyr mye - både på og utenfor banen

Fotballstiftelsen er opptatt av samspillet med det offentlige, og klubbene har avtaler med kommunen og gatelagene har samarbeid med de tjenestene, både russeksjonen, NAV mm. Samarbeid med andre organisasjoner som jobber i rusfeltet er også etablert flere steder.

Deltagelse på Gatelaget er med på å skape en tilhørighet til lokalsamfunnet som kommunale tiltak ikke gir mulighet for.

— Lise Størkersen, fagrådgiver rus Asker kommune

Klubbene er bærebjelker i sine regioner og vant til samarbeid, så også med sine gode partnere. Klubbene selv og deres sponsorer er viktige både i arbeidstrening og ordinært arbeid. 

Og Gatelagsmodellen virker. I 2020 kom 52 spillere har kommet over i lønnet arbeid, 34 påbegynte skole/studier og ytterligere 44 kom ut i arbeidstreningsprosjekter.

Formidlingstall 2020
Rekordhøyt antall gatelagsspillere med "overgang" til arbeidsliv og skole i 2020

Fotballstiftelsen jobber med å forsterke aktiviteten både gjennom faglig utvikling av lederne, kriterier for etablering og drift og etablering av både prosjekter og sportslige aktiviteter - herunder blant annet:

  • Gatelagsskolen (arbeidstreningsprosjekter i skolert system)
  • Fra soning til scoring (samspill mellom gatelag og fengsler i regionen for å bygge felles møteplasser for spillere og innsatte)
  • Gatelagsweben (digital møteplass på nett med mange ulike aktiviteter fra quiz og dommerkurs til kjendistreff og torsdagskaffe)
  • Gatelagspodden (de ekte og gode historiene i Fotballstiftelsens egen podkast)
  • Gatelagene redder liv (opplæring av spillere som en del av den nasjonale førstehjelpsdugnaden)
  • Og selvfølgelig Nasjonal turnering og andre fotballturneringer og seriespill for lagene (når koronarestriksjoner tillater)

Vi jobber også med flere nye prosjekter og aktiviteter og plnalegger blant annet følgende i 2021:

  • Gatelagenes e-serie (FIFA-turnering mellom gatelagene)
  • Gatelagsmagasinet (kvalitetsmagasin med sonede sider for hvert av lagene)

Les mer om de enkelte prosjekt og aktiviteter på egne sider her på gatelaget.no 

DSC04315
Statsminister Erna Solberg sammen med spillere og trener på HamKams gatelag under regjeringskampen på Ullevaal i 2019

Vil du vite mer om Gatelagsmodellen? Ta kontakt med oss i Fotballstiftelsen på post@fotballstiftelsen.no

 

Annonse fra Obos-ligaen: