Registrering i FIKS

Her får du en innføring i hvordan dere registrerer gatelagsspillerne i FIKS og dermed forsikrer dem.

Annonse:
Dette er noe alle klubbene skal gjøre! Det er viktig fordi spillerne våre skal være forsikret. Det er viktig for tryggheten og sikkerheten til spillerne. Og det er viktig mtp forankring - at spillerne er medlem i klubben og registrert på lik linje med alle andre i klubben.
 
Snakk med FIKS-ansvarlig i klubben din, så skal dette løse seg veldig greit. Er det spørsmål, kontakt Fotballstiftelsen.
 
Registrering i FIKS
 • Spilleren skal registreres til klubben!
  • Spilleren knyttes ikke til et spesielt lag.
 • Spilleren må være medlem i klubben.
  • Spillerne på Gatelagene er fritatt fra å betale medlemskontingent:
Uttalelse fra NIF
«(…)Alle som aksepterer å overholde idrettslagets lover kan bli medlem, forutsatt at de betaler den medlemskontingenten som idrettslaget har fastsatt (minimum kr 100, men dette kan også fravikes av sosiale årsaker dersom idrettslaget bestemmer dette). Idrettslagene er m.a.o. åpen for alle og medlemskap kan bare nektes i helt spesielle tilfeller».
Dette har NFF og NIF blitt enige om at gjelder våre Gatelagsspillere.
 • Ønsker spilleren å være medlem, men anonym, må klubben finne en egen løsning for slike saker.
 • Spillerne blir forsikret gjennom «lag som ikke deltar i serier» under «obligatorisk grunnforsikring» og «Lagsforsikring». Se her.
 • Fotballstiftelsen ordner dette direkte med NFF. Altså, dere trenger IKKE å melde inn (og betale) til NFF om grunnforsikring for «lag som ikke deltar i serier», det gjør vi.
 • SI FRA til oss så snart dere har registrert spillerne deres!
 • Husk og oppdater/registrer nye spillere etterhvert.
 • Noen klubber opplever at det er veldig mange innom trening ila ett år (noen rundt 100). Skal dere da registrere alle som er innom? Dette må dere rett og slett vurdere underveis. En tanke herfra er at dere ser an om en ny spiller kommer flere ganger og så snart dere anser spilleren som en del av gruppa så gjør dere dette.
 • Vi har hatt flere eksempler fra Gatelagsfotballen der spillere har fått både rask og god behandling gjennom forsikringsordningen. 
 
Slik gjøres det, steg for steg.
 
Spiller som står uten klubb:
1 - Klubben registrerer spilleren som medlem i klubben
2 - Klubben registrerer spilleren i FIKS (knyttes til klubben, ikke et spesielt lag)
 
 
Spiller som står i en annen klubb og dermed er en forenklet overgang nødvendig:
1 - Spilleren må gi samtykke til forenklet overgang - signere overgangsskjema
2 - Overgangsskjema fylles ut og legges inn i FIKS
3 - Tidligere klubb godkjenner overgangen
4 - Klubben registrerer spilleren som medlem i klubben
5 - Klubben registrerer spilleren i FIKS (knyttes til klubben, ikke et spesielt lag)
 
 
Snakk med FIKS-ansvarlig i klubben din, så skal dette løse seg veldig greit. Er det spørsmål, kontakt Fotballstiftelsen.