KFUM-Kameratene Oslo

Kåffa - en klubb for livet! Vi har som mål å favne et bredt aldersspenn, men også et bredt spekter av mennesker, som speiler mangfoldet i samfunnet.

Annonse:

Kåffas gatelag er en arena hvor vi ser mennesker, anerkjenner dem og viser, helt konkret, at vi bryr oss. Klubbens verdiaksjon – Sawubona ("Jeg ser deg") – er et godt ord og fundament for vår motivasjon. Arbeidet med gatelaget har mennesket i sentrum, gjennom å se, anerkjenne, tilby fysisk aktivitet og fellesskap og ikke viktigst av alt; en ny sjanse. 

Mål:

  • Rusfrie timer til rusfrie dager
  • Struktur i hverdagen
  • Bedre fysisk form
  • Praksis/jobberfaring i klubben; drift, materialforvalter, akademiet…
  • Kanskje ikke et springbrett til profftilværelse, men til utdanning og arbeidstrening
  • Mestring

Trening – tirsdager og fredager

10:15 - Oppmøte, frukt, kaffe, sosialt. 

11:00 - Trening KFUM-Arena. 

12:00 - Dusj og skift. 

12:20 - Lunsj i klubbstua. 

Les mer om KFUMs gatelag her

Kontaktpersoner