Start-jubel Nasjonal 2022

Gatelagenes samfunnsgevinst: Mer enn 430 millioner årlig

Oslo Economics har laget et samfunnsregnskap for Fotballstiftelsen. Der vurderes de samfunnsøkonomiske gevinstene til i overkant av 430 millioner kroner årlig.

Annonse:

Det kommer frem i en ny rapport som ble presentert denne uken.

Den viser at gatelagsaktivitetene, et tilbud for mennesker som har eller har hatt rusutfordringer, leverer fantastiske resultater både i sparte budsjettkroner for det offentlige og i helse- og samfunnsmessige gevinster for samfunnet.

  • Direkte sparte budsjettkroner for det offentlige vurderes til snaut 100 millioner kroner årlig
  • Helsegevinstene til 280 millioner kroner årlig
  • Dugnadsinnsatsen for og av gatelagsspillerne til 12 millioner kroner årlig
  • Økt verdiskaping og reduserte skattefinasieringskostnader til 55 millioner kroner årlig
  • Totalt beregnes den samfunnsøkonomiske gevinstene altså til i overkant av 430 millioner kroner

I tillegg er samfunnsøkonomene fra Oslo Economics tydelige på at det er flere andre gevinster det er veldig, veldig vanskelig å tallfeste, men som både for spillerne og for samfunnet har stor betydning. 

Blant dem ligger mestring og tilhørighet for spillerne og bedre liv for pårørende og gevinster for lokalsamfunn.

Les rapporten her

 

- Gatelagsmodellen imponerer

- Gatelagsmodellen imponerer oss med sin evne til samskaping mellom fotballen, kommune, NAV og lokalsamfunn. Det er betydelige samfunnsøkonomiske gevinster, som særlig knytter seg til bedre helse og livskvalitet, utdanning og arbeid, mestring og tilhørighet kommenterer Erik Magnus Sæther, samfunnsøkonom i Oslo Economics.

Han var en av fire fra Oslo Economics som presenterte tallene for sentrale politikere på Ullevaal stadion onsdag.

- Vi samfunnsøkonomer vil jo ofte være nøkterne for å sikre belegg for tallene vi presenterer. Derfor har vi både dobbelt- og trippelregnet, men her er tallene høye rett og slett fordi dette fungerer så ekstremt godt, understreket Sæther overfor de folkevalgte.

 

Potensial for ytterligere gevinster 

Daglig leder i Fotballstiftelsen Arne Knoph, håper rapporten kan bidra til at flere personer med rusrelaterte utfordringer kan komme inn i gatelagsprosjektet.

– I fjor trente rundt 1200 spillere på gatelagene våre. Av disse sier 84 prosent at de ruser seg mindre, mens 240 kom over i lønnet arbeid og skolegang. Resultatene er det ikke bare vi som mener er enestående for rusfeltet, sier Knoph.

Det er nå 12 år siden det første gatelaget ble etablert i Fredrikstad. I dag organiserer Fotballstiftelsen 30 gatelag i klubber over hele Norge - blant disse er alle klubbene i Eliteserien med. Bare de siste tre årene er antall gatelagsklubber økt med 50 prosent og antall spillere doblet.

Video / intervju laget av NPG Sport & Communication

Samtidig ringer både kommuner og klubber som ønsker tilsvarende i sin nærhet. Og potensialet til ytterligere gevinster mener både Fotballstiftelsen og Oslo Economics definitivt er til stede.

- Det er mulig å både utvide eksisterende lag og å etablere nye, sier Knoph.

- Vår vurdering er at gatelagsmodellen er tilbud med betydelige samfunnsøkonomiske gevinster og potensial for videre utvidelse og gevinstinnhenting, skriver Oslo Economics i rapporten.

 

Behov for forutsigbare rammer

Og samfunnsøkonomenes konklusjon er like tydelig på hvordan ytterligere gevinster kan skapes - gjennom en robust og forutsigbar finansiering. At Fotballstiftelsen, sammen med mange, ble fjernet fra statsbudsjettet i 2023 pekes på som en klar utfordring:

- Usikkerheten dette skapte, er med på å bremse utbredelsen av modellen til nye klubber og nye deler av landet, skriver Oslo Economics i rapporten. 

 - Vi vet at det er flere som ønsker å delta i prosjektet. For å få til dette trenger vi mer driftsmidler. Min innstendige bønn til helseministeren er derfor at det skapes forutsigbare rammer og tilstrekkelige midler, slik at ikke bare dagens 30 gatelag fortsetter, men at vi kan både utvide disse og etablere tilbudet flere steder, sier Knoph.

Og er tydelig på at Oslo Economics rapport er enda ett argument for at det både er viktig for en sårbar gruppe og lønnsomt for samfunnet.

– Hovedkonklusjonen til Oslo Economics er jo at gatelagprosjektet har vist seg å være et samfunnsøkonomisk regnestykke med positivt fortegn på absolutt alle områder, avslutter Knoph.

Les rapporten her

Fotballstiftelsen vil benytte anledningen til å takke Oslo Economics for det fantastiske bidraget de har gitt til Fotballstiftelsen gjennom dette grundige arbeidet.