Sterkt styre i Fotballstiftelsen

Styreleder Morten Skauge fortsetter, mens tidligere partisekretær i Arbeiderpartiet, Solveig Torsvik, kommer inn som én av tre nye kandidater og kompletterer et sterkt faglig kollektiv i Fotballstiftelsens styre.  

Bildet øverst: Styreleder Morten Skauge fortsetter i Fotballstiftelsens styre. RIO-styreleder Finn Arctander og Administrerende direktør i Norsk Toppfotball Leif Øverland er også reengasjert.

 

Fotballstiftelsens aktiviteter og resultater har utviklet seg betydelig de siste årene. Når organisasjonen bak Idretts-Norges største samfunnsprosjekt nå har fått nytt styre, skjer det med en fin miks av kontinuitet og fornyelse såvel som en godt og bredt sammensatt kompetanse.

Og med politisk rådgiver Solveig Torsvik som ny inn i styret, får stiftelsen nok en bekreftelse på posisjonen organisasjonen har fått - samtidig som man tydeliggjør ønsket om å ha en solid og samfunnsmessig forankring.

Solveig Torsvik 2
Solveig Torsvik, politisk rådgiver i Arbeiderpartiet er en av tre nye i Fotballstiftelsens styre.

Torsvik har lang fartstid både som stortingspolitiker, statssekretær og politisk rådgiver. Hun ble i 1996 valgt til Arbeiderpartiets første kvinnelige partisekretær. Hun er i dag politisk rådgiver for partiets stortingsgruppe.

Politisk rådgiver på stortinget har også Morten Skauge vært. Skauge har vært styreleder i Fotballstiftelsen de siste årene, og han fortsetter i styret. Skauge er i dag seniorrådgiver for nærings- og arbeidslivspolitikk i Virke, samt leder av Høyres kommunestyregruppe i Bærum.

Den rusfaglige kompetansen ivaretas blant annet gjennom Finn Arctander, styreleder i RIO og tidligere daglig leder for Fossumkollektivet. Arctander er i likhet med Skauge gjenvalgt.

Reengasjert i styret er også administrerende direktør i Norsk Toppfotball Leif Øverland, som sikrer styrets kontakt mot både egen organisasjon og tilsvarende mot Norges Fotballforbund. Øverland har i tillegg til sin kompetanse på fotballorganisasjonene betydelig næringslivserfaring.

 

Sentrale gatelagsledere inn

Det er samtidig viktig for styret å ha god kompetanse fra og kontakt med klubbene og gatelagene, og to sentrale personer i "Gatelagsfamilien" kommer inn i styret i Tina Røvær, samfunnsansvarlig i FK Haugesund, og Kai Kristiansen, daglig leder for samfunnsprosjektene i HamKam. Begge er blant nestorene som virkelig kjenner Gatelagsmodellen og er opptatt av å løfte den videre både lokalt og nasjonalt.

Fotballstiftelsens styre bør dermed være godt rustet til å fortsette utviklingen av en satsing som nå i april utvides til 25 gatelag i alle landets fylker, som leverer 4.000 rusfrie timer hver eneste uke og som nå passerer 100 spillere som hvert år kommer ut i lønnet arbeid, skole eller arbeidstreningsprosjekter.

 

Kvartett takker av etter betydelige bidrag

Fotballstiftelsen vil samtidig benytte anledning til å takke Rune Klemetsdal (Asker), Ole Tobias Mehn-Andersen (Strømsgodset), Hanna Kjærnet (NFF) og Jon Storaas for fantastiske bidrag gjennom flere år i stiftelsens styre.

Fotballstiftelen har gjennomgått en stor utvikling de siste årene, og de som nå takkes av gjør det etter en formidal innsats både med å samle gatelagsfamilien og skape stor utvikling for aktiviteten både lokalt og sentralt. 

Ansettelsen av to personer i administrasjonen var viktig, samtidig som styrets bidrag både mot organisasjonen og rundt administrasjonen har vært uvurderlig.  

 

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med 

  • Styreleder Morten Skauge på tlf. 95979297
  • Daglig leder Arne Knoph på tlf. 97057400     
Annonse fra Obos-ligaen: