Visjon og verdier

Fotballstiftelsens visjon er "et bedre liv med flere dager uten rus".

Hver eneste uke - året rundt - leveres det 4.000 rusfrie timer gjennom de faste treningene.

Treningene, med tilhørende lunsjordninger, er utgangspunktet - og begynnelsen på veien der stadig flere av våre spillere med rusrelaterte utfordringer lykkes med å foreta varige endringer.

Tilhørighet, mestring og fysisk aktivitet  

Gatelagene er en arena hvor mennesker med rusrelaterte utfordringer får faste rutiner, meningsfull aktivitet og følelse av mestring.

Dermed blir fotballtreningene og -kampene bare begynnelsen. Gjennom lunsjordninger, prosjekter og aktiviteter bygges ytterligere rusfrie timer.  Og gjennom tilhørighet, mestring, fysisk aktivitet og stolt tilhørighet til våre klubber og lag, etableres nye muligheter. 

Slik blir rusfrie timer til rusfrie dager, som blir til rusfrie uker og måneder og til slutt rusfrie liv.

Det å få struktur i hverdagen, utvikle bedre fysisk form og trene spillerne til en fremtid i arbeidslivet er for oss et viktig fokus.

Samtidig fanger Gatelagene opp noen av dem som står lengst utenfor arbeidslivet. Som ikke har flere kurs og tiltak å gå på. Men vi gir ingen opp. Gjennom faste rutiner og fysisk aktivitet bygges grobunnen for varig endring. 

Verdiene våre

Fotballstiftelsens verdier er

MODIG - RESPEKT - FELLESSKAP - GLEDE

Jubel Brann keeper

 

Annonse fra Obos-ligaen: