Fra soning til scoring

I prosjektet fra «Fra soning til scoring» har vi som mål å etablere gode overganger for innsatte i soningsinstitusjoner til gatelagene våre gjennom kursaktivitet, og sosial brobygging. 

Høsten 2019 var Fotballstiftelsen på en internasjonal konferanse i regi av EFDN et nettverk for for europeiske toppklubber som jobber med samfunnsansvar. Her ble vi presentert for et veldig spennende prosjekt i England der fengsler og toppklubber samarbeidet om å tilby innsatte dommer- og trenerutdanning med mål om å bygge broer til et klubbfelleskap, gi verdifull kompetanse og redusere sannsynligheten for ny fengsling.

Med en god dose inspirasjon  fra "The twinning project" ble "fra Soning til Scoring" konseptualisert i løpet av våren og høsten 2020 og vi er overbevist om alt ligger tilrette for at vi skal  lykkes. For selv om vi ikke kan sammenligne oss med størrelsen på Premier League klubbene har vi noe de ikke har. i har ikke bare et klubbfelleskap som venter på deg ved løslatelse, men også et lag og lagkamerater, Gatelaget. 

I "Fra soning til scoring" tror vi at en av suksesskriteriene for å redusere tilbakefall til rus, kriminalitet og ny fengsling nettopp er å kunne tilby de insatte å bli en del av det positive nettverket gatelagene representerer. Det positive nettverket er for det første at innsatte blir kjent likemenn på gatelagene som vil ha en positiv innflytelse. Vi vet også at toppklubbene har en unik kraft til å bygge identitetsfølelse hos den enkelte noe vi anser osm svært viktig i en persons tilfriskningsprosess. Det å høre til, å være en del av noe, være en del av en klubb med de verdiene de står for og det nettverket som hører med er for oss det som gjør Gatelaget unikt.  

Broen fra fengesl til gatelag skapes ved at våre klubber tilbyr innsatte og gatelagsspillere et felles klubbdommerkurs for å skape en relasjon til klubb og lag. Dette som det første elementet i en satsing på kursaktivitet, personlig utvikling og sosial brobygging.

Mitt mål er at spillerne og de innsatte får en givende dag med latter og læring. Du lærer ikke alt på et dommerkurs, men jeg ønsker at du skal få lyst til å dømme

— Ola Hobber Nilsen

Dommerkurset gir et kursbevis fra Norges Fotballforbund og vil være en mulighet for deltagerne til å få konkrete dommeroppdrag. Etter dommerkurset vil du i tillegg ha et positivt miljø og et lag å gå til, Gatelaget.  Våre dommerkurs er tilpasset og tar for seg temaer som konflikthåndtering, ledelse, lagbygging og mestring. Kursene ledes for øvrig av en av landets mest meriterte fotballdommere og gatelagsvenn Ola Hobber Nilsen

Fra soning til scoring har blitt møtt med stor entusiasme ikriminalsomsorgen og blant poltikere som heier på prosjektet. 

 

 

Annonse fra Obos-ligaen: