Fra soning til scoring

I prosjektet «Fra soning til scoring» har vi som mål å etablere gode overganger for innsatte i soningsinstitusjoner til gatelagene våre gjennom treninger og sosial brobygging.

Annonse:

Hva er «Fra soning til scoring»?
Flere av klubbene i Fotballstiftelsen har opprettet samarbeid med lokale fengselsinstitusjoner. Kort fortalt fungerer de fleste samarbeidene på den måten at innsatte trener sammen med klubbens Gatelag. Enten på klubbens treningsarena eller inne i fengselet. Slik bygger den enkelte innsatte en relasjon til et trygt miljø utenfor fengselet, et miljø som er tuftet på aktivitet, samhold og mestring. Dette kan da fungere som en fin og ny start på livet ute i samfunnet igjen.

Les om Fram Larviks samarbeid med Larvik fengsel her.

Målet med prosjektet «Fra soning til scoring» er å være en bidragsyter til å redusere tilbakefall til rus, kriminalitet og ny fengsling. Vi tror at en av suksesskriteriene for dette er nettopp å kunne tilby de innsatte å bli en del av det positive nettverket gatelagene representerer, både i løpet av soningen og ikke minst etter endt soning. Det positive nettverket er for det første at innsatte blir kjent med likekvinner og -menn på gatelagene som vil ha en positiv innflytelse. Vi vet også at toppklubbene har en unik kraft til å bygge identitetsfølelse hos den enkelte, noe vi anser som svært viktig i en persons tilfriskningsprosess. Det å høre til, å være en del av noe, være en del av en klubb med de verdiene de står for og det nettverket som hører med, er for oss det som gjør Gatelaget unikt.
En viktig del av prosjektet er at de som soner ikke bare har et miljø å komme ut til igjen, men også kan få hjelp til bolig og skole/jobb etter endt soning. Rett og slett hjelp til varig endring og dermed lavere risiko for tilbakefall til rus og ny kriminalitet.

Tilbudet om treninger skjer hos den enkelte klubb som har et samarbeid med et lokalt fengsel. Det kan være innsatte på åpen avdeling som får dette tilbudet. Det kan også fungere for de som gjennomfører straff i samfunnet (såkalt samfunnsstraff) og de som gjennomfører straff med elektronisk kontroll (såkalt fotlenke).

I 2022 har prosjektet blitt kjørt som piloter hos flere klubber, med suksess.
Les om Fram Larviks samarbeid med Larvik fengsel her.

På bildet øverst ser du Lamin. Han var på treninger med Vålerengas Gatelag over en lengre periode da han satt inne på Ullersmo fengsel.
Da han kom ut flyttet han til Notodden. Treneren til Vålerenga snakket med treneren til Notodden og Lamin begynte på Gatelaget der.
Noen måneder senere var han med på Nasjonal turnering på Nadderud i august 2022. På bildet jubler han med lagkamerater etter å ha scoret hat trick i finalen som de vant.
Fra soning til scoring!

Du kan lese mer om Lamin og prosjektet i Gatelagsmagasinet 443.

Hvordan startet prosjektet?
Høsten 2019 var Fotballstiftelsen på en internasjonal konferanse i regi av EFDN et nettverk for for europeiske toppklubber som jobber med samfunnsansvar. Her ble vi presentert for et veldig spennende prosjekt i England der fengsler og toppklubber samarbeidet om å tilby innsatte dommer- og trenerutdanning med mål om å bygge broer til et klubbfellesskap, gi verdifull kompetanse og redusere sannsynligheten for ny fengsling.

Med en god dose inspirasjon  fra "The twinning project" ble «Fra soning til scoring» konseptualisert i løpet av våren og høsten 2020. Selv om vi ikke kan sammenligne oss med størrelsen på Premier League-klubbene har vi noe de ikke har. Vi har ikke bare et klubbfellesskap som venter på deg ved løslatelse, men også et lag og lagkamerater - Gatelaget.

Dommerkurset gav et kursbevis fra Norges Fotballforbund og var en mulighet for deltagerne til å få konkrete dommeroppdrag. Etter dommerkurset fikk en i tillegg et positivt miljø og et lag å gå til. Våre dommerkurs var tilpasset og tok for seg temaer som konflikthåndtering, ledelse, lagbygging og mestring. Kursene ble for øvrig ledet av en av landets mest meriterte fotballdommere, og gatelagsvenn, Ola Hobber Nilsen.

Prosjektet har etter pandemien endret seg fra fokus på dommerkurs til fokus på treninger. «Fra soning til scoring» har blitt møtt med stor entusiasme i kriminalomsorgen og blant politikere, som heier på prosjektet.