Gatelagsskolen

Siden Fotballstiftelsen ble etablert i 2015 har mer enn 350 spillere funnet veien over i lønnet arbeid og utdanning. Nå videreutvikler arbeidstreningen gjennom Gatelagsskolen.

Gatelagene i norske toppklubber er i en unik posisjon for å hjelpe spillere ut i arbeid.

Så selv om vi er opptatt av kvalitet i treningsarbeidet og tror utvikling av ferdigheter betyr mestring og motivasjon, er fotballen ikke målet men middelet - der målet er å åpne muligheter for varig endring i livet utenfor banen. 

Det unike med Gatelagene som arena til å hjelpe spillere ut i arbeid, er

  • klubbens posisjon i sitt nærmiljø
  • klubbens samarbeidspartnere
  • samarbeidet med de offentlige tjenestene
  • klubbens muligheter til å gi spillerne kvalifiserende og meningsfulle arbeidsoppgaver.

Dette har gitt unike resultater. Siden Fotballstiftelsen ble etablert i 2015 har mer enn 350 spillere funnet veien over i lønnet arbeid eller utdanning / skole. I tillegg har flere hundre fått erfaring i arbeidstreningsprosjekter i og rundt klubbene.

Mortens bakgrunn gjorde ham til drømmekandidat til jobben i NAV

Og disse tallene har økt år for år - både i takt med at antallet gatelag har økt, men også når strukturen og erfaringen i og rundt satsingen har gitt stadig bedre organisert arbeidsformidling.

I 2020, midt under pandemien, satte vi ny rekord igjen:

Formidlingstall 2020
Formidlingstallene for 2020 forteller om løsninger for rekordmange spillere.

Nå jobber vi med ytterligere struktur på dette arbeidet. Samtidig er vi bevisste på at gatelagene fanger opp noen av dem som står lengst utenfor arbeiidslivet. Vi gir ingen opp, men er opptatt av å tilby mulighetene i takt med den enkeltes muligheter.

Gjennom faste rutiner, fysisk aktivitet og trygge rammer skapes utgangspunkt for varig endring.

På veien vil vi i Gatelagsskolen tilby muligheter fra personlig utvikling til jobbrelatert kompetanse.

Det gjennom klubbenes kompetanse, samarbeidspartnere og samspill med de offentlige tjenestene. Dette forsterkes med erfaringsutveksling i gatelagsmiljøet, sentrale partnere og faglige kompetanseretninger.

Se filmen om Thomas fra gatelaget til Molde som jobber hos Coop OBS Bygg

Gatelagsskolens målgruppe

Hoveddelen retter seg - naturlig nok - mot SPILLERNE på gatelagene.

Men Gatelagsskolen skal også inkludere læring for LEDERE og TRENERE på Gatelagene - slik at de blir enda bedre rustet til denne viktige jobben.

I tillegg ønsker vi å utvikle kompetanse for potensielle ARBEIDSGIVERE for å gjøre det lettere å ta imot og gjøre mennesker med bakgrunn i rus til en ressurs på arbeidsplassen.

Trygghet som gatelagstrener på timeplanen

Modulbasert læring - personlig tilpasset

Gatelagsskolen vil tenke helhet gjennom modulbasert læring fra personlig utvikling til reell jobbkompetanse.

Nærheten mellom spillerne og gatelagstrenerne og -lederne skaper grobunn for å finne en felles vei. De tette båndene mellom trener og spiller er i forskning konkludert med en av hovedgrunnene til at "gatelagene er recovery i verdensklasse". Gatelagstreneren er alltid tilgjengelig og følger spillerne fra første spark på ballen til de en dag signerer en arbeidsavtale.

Det danner utgangspunktet for læring tilpasset hver enkelt spiller. Som vi altså vil utvikle moduler for. Fra eksempelvis et personlig og godt kosthold til det å kunne jobbe med servering av mat. 

Ulike kursretninger

Gatelagsskolen vil i hovedsak bygges med skolering og praksis i og rundt lagene. Forelesninger, praksis og nettbaserte kurs skal gi læring på ulike kursretninger.

  • Fotballrelaterte kurs, med alt fra materialforvalterskolen, dommerkurs, laglederkursing og trenerrelaterte oppgaver
  • Sosial mestring 
  • Kostholdslære
  • Arbeidsrettede kurs spisset mot oppgaver og aktiviteter i klubb og hos partnere mm
  • Det er et mål å få til stadig flere arbeidstreningsbedrifter i og rundt lagene og sammen med partnere. Det krever tilpasset læring
  • Kurs som danner grunnlag for videre studier

Gatelagsskolen er under utvikling, og målet er at den skal fortsette å være det i takt med behov og muligheter i og rundt lagene og i gatelagsfamilien.

Det har over tid vært drevet et meget godt arbeid i lagene for å skape mulighet til varig endring. Gatelagsskolen skal være med og videreutvikle dette og også bidra til erfaringsutveksling og kompetanseoverføring mellom trenere og ledere. 

Samtidig jobber vi med å knytte til oss stadig flere partnere som både vil og kan gi muligheter til kompetanseutvikling, arbeidstrening og arbeidsmuligheter. Ta gjerne kontakt med Fotballstiftelsen på post@fotballstiftelsen.no 

Annonse fra Obos-ligaen: