Arbeidstrening

Siden Fotballstiftelsen ble etablert i 2015 har mer enn 500 spillere funnet veien fra rus og utenforskap over i lønnet arbeid og utdanning. Bare i 2022 kom 142 spillere ut i lønnet arbeid og skole.

Annonse:

Gatelagene i norske toppklubber er i en unik posisjon for å hjelpe mennesker ut i arbeid.

Så selv om vi er opptatt av kvalitet i treningsarbeidet og tror utvikling av ferdigheter betyr mestring og motivasjon, er fotballen ikke målet men middelet - der målet er å åpne muligheter for varig endring i livet utenfor banen. 

Det unike med Gatelagene som arena til å hjelpe spillere ut i arbeid, er

  • klubbens posisjon i sitt nærmiljø
  • klubbens samarbeidspartnere
  • samarbeidet med de offentlige tjenestene
  • klubbens muligheter til å gi spillerne kvalifiserende og meningsfulle arbeidsoppgaver.

Dette har gitt unike resultater. Siden Fotballstiftelsen ble etablert i 2015 har mer enn 500 spillere funnet veien over i lønnet arbeid eller utdanning / skole. I tillegg har flere hundre fått erfaring i arbeidstreningsprosjekter i og rundt klubbene.

Mortens bakgrunn gjorde ham til drømmekandidat til jobben i NAV

Og disse tallene har økt år for år - både i takt med at antallet gatelag har økt, men også når strukturen og erfaringen i og rundt satsingen har gitt stadig bedre organisert arbeidsformidling.

I 2020, midt under pandemien, satte vi ny rekord.
I 2022 har vi satt nye rekorder igjen, med bl.a. følgende tall:

Skjermbilde 2023-05-11 kl. 14.11.40.png

Nå jobber vi med ytterligere struktur på dette arbeidet. Samtidig er vi bevisste på at gatelagene fanger opp noen av dem som står lengst utenfor arbeidslivet. Vi gir ingen opp, men er opptatt av å tilby mulighetene i takt med den enkeltes muligheter.

Gjennom faste rutiner, fysisk aktivitet og trygge rammer skapes utgangspunkt for varig endring.

På veien vil vi tilby muligheter fra personlig utvikling til jobbrelatert kompetanse.

Det gjennom klubbenes kompetanse, samarbeidspartnere og samspill med de offentlige tjenestene. Dette forsterkes med erfaringsutveksling i gatelagsmiljøet, sentrale partnere og faglige kompetanseretninger.

Se filmen om Thomas fra gatelaget til Molde som jobber hos Coop OBS Bygg

 

– Glimtvis har betydd alt I En minidokumentar fra samfunnsavdelingen

Gatelagsskolens målgruppe

Hoveddelen retter seg - naturlig nok - mot SPILLERNE på gatelagene.

Men Gatelagsskolen skal også inkludere læring for LEDERE og TRENERE på Gatelagene - slik at de blir enda bedre rustet til denne viktige jobben.

I tillegg ønsker vi å utvikle kompetanse for potensielle ARBEIDSGIVERE for å gjøre det lettere å ta imot og gjøre mennesker med bakgrunn i rus til en ressurs på arbeidsplassen.

Trygghet som gatelagstrener på timeplanen

Skjermbilde 2022-11-22 kl. 13.46.48.png
Faglig utvikling av gatelagstrenerne handler ikke først og fremst om 4-4-2 og innsidepasninger. Her fra et seminar med forsker Lars Kobro i november 2022.

Nærheten mellom spillerne og gatelagstrenerne og -lederne skaper grobunn for å finne en felles vei. De tette båndene mellom trener og spiller er i forskning konkludert med en av hovedgrunnene til at "gatelagene er recovery i verdensklasse". Gatelagstreneren er alltid tilgjengelig og følger spillerne fra første spark på ballen til de potensielt en dag signerer en arbeidsavtale.

Det danner utgangspunktet for læring tilpasset hver enkelt spiller. Fra eksempelvis et personlig og godt kosthold til det å kunne jobbe med servering av mat. 

Alex i butikken Hamar
Aleksander på jobb i HamKam-butikken

 

FB_IMG_1591271467218
Notoddens gatelag driver stor vedproduksjon og -salg - et viktig arbeidstreningsprosjekt som krever kompetanse på flere områder.