OE: Gatelagenes samfunnsregnskap

De samfunnsøkonomiske gevinstene på gatelagsaktivitetene vurderes til i overkant av 430 millioner kroner! Les mer om bakgrunnen for dette tallet.

Annonse:

Les hele rapporten her

 

Høsten 2023 utarbeidet Oslo Economics, på vegne av Fotballstiftelsen, en omfattende rapport som viser gatelagenes samfunnsregnskap.

Fotballstiftelsens visjon er gjennom gatelagene å gi personer med rusutfordringer et bedre liv med flere dager uten rus. Gatelagsmodellen er i stor vekst og vurderes som en suksesshistorie innenfor rusfeltet.

  • Fotballstiftelsen har i dag 31 gatelag i norske toppklubber. Av disse er alle klubbene i Eliteserien med.
  • 1.443 spillere deltok i 2023, av disse kom 286 over i lønnet arbeid, skole og arbeidstreningsprosjekter.

"Fotballstiftelsens satsing på gatelag for personer som sliter med rus sparer helse- og kriminalsektoren for nær 100 millioner kroner, viser en ny rapport." Dette kan du lese på NRK.

«Vi finner at gatelagenes aktiviteter er assosiert med betydelige gevinster for målgruppen og samfunnet for øvrig. Gevinstene er knyttet til bedret helse, reduserte kostnader i offentlige tjenester, økt verdiskaping og reduserte skattefinansieringskostnader.» skriver Oslo Economics i rapporten.

Les hele rapporten her

Skjermbilde 2023-09-13 kl. 14.10.22.png