Retningslinjer Østlandsligaen

Les og last ned retningslinjene for Østlandsligaen.

Annonse:

Last ned retningslinjer for Østlandsligaen 2024

Retningslinjene for Østlandsligaen utvikler seg for hvert år. Dette er et meget viktig dokument å gjøre seg kjent med. Slik vet dere som ledere hva rammene er og reglene er og kan dermed kommunisere bedre med både dommere og ikke minst spillerne.

 

Ellers har ledere og trenere ansvar for følgende i forkant, under og etter kamp.

Hjemmelaget skal:
•   Skaffe (skikkelig) dommer
•   Ha kaffe og frukt i garderobe til bortelag
•    Gjennomføre Fair Play-samling på banen rett før kampstart, med alle involverte
•   Legge frem håndklær og såpe
•   Servere varm mat etter kamp

Bortelaget skal:
•   Varsle om antall som kommer senest dagen før kamp. Gi beskjed om det er med jenter med tanke på garderobe.
•   Melde inn allergier eller andre ting det må tas hensyn til.