Produserte 2600 vedsekker

2.600 vedsekker ble produsert - og rundt 1.500 matposer delt ut til trengende i byen i 2023. Joda, Notoddens gatelag er mye fotball. Men også veldig mye mer enn fotball.

Annonse:

Bildet øverst: Trener og "vedsjef" Torstein Røisgaard og tidligere prosjektleder for gatelaget Arve Bjerkan med en ivrig og dyktig arbeidsgjeng bak seg på en av mange vedøkter på Notodden.

 

Notoddens gatelag har holdt på med sitt vedprosjekt i mange år nå. Med trygge ledere jobber spillerne iherdig på dager det ikke er trening. Det fungerer som ekstra aktiviteter i en helhetlig uke - og det betyr verdifull arbeidstrening for spillerne.

I 2023 ble det produsert 2.600 40 liters vedsekker fra gjengen på gatelaget. Og de er forlengst kommet til god nytte - for i prosjektet ligger også distribusjon og salg, til butikk-kjeder og også til private som bestiller kvalitetsved fra fotballgjengen i bluesbyen.

 

Redusert matsvinn - arbeidstrening - sosial bærekraft

Og gatelagets engasjement for folk i regionen stopper ikke der. Hver fredag deler de ut matposer til trengende i byen. Rundt 30 mennesker er fast på den listen - hvilket betyr rundt 1.500 matsekker i løpet av 2023.

Det i tillegg til maten spillerne selv får inn i en god kostholdsuke. 

Hvor maten - i hovedsak - kommer fra? Matsentralen i Larvik. Dit har en av spillerne hatt fast kjøreoppdrag i lang tid for å hente tonnevis med mat til både gatelag og trengende i Notodden. De siste årene har også matbutikker i byen sett en mulighet til god bruk av overskuddsmat for å minske matsvinn. 

Mange sekker - her fra en tidligere arbeidsøkt på Notodden
Mange sekker - her fra en tidligere arbeidsøkt på Notodden

Med andre ord miljø, arbeidstrening og sosial bærekraft i ett - snakk om vinn, vinn.

Dette fremkommer av årsberetningen til Notodden gatelag som ble sendt inn til Fotballstiftelsen denne uka. Slike beretninger kommer nå inn fra alle våre 31 gatelag, og forteller om et fantastisk og aktivt prosjekt fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. 

Og ja det er mange gode treningsdager med tilhørende lunsj og sosial utvikling. Utrolig mange. 

For gode hverdager med faste rutiner er kjernen i alt vi driver med. Men det bygges altså på med mer meningsfull aktivitet som både gir mestring, motivasjon og kompetanse som kan tas videre i livet. 

Og så gjøres det altså mye som kommer langt flere til del enn bare spillerne på gatelagene.

I snitt har gatelagene i Fotballstiftelsen nå rundt 3,5 faste aktiviteter hver eneste uke. I tillegg kommer ekstra turneringer, sosiale aktiviteter og enkeltstående dugnader. Med mer.

 

Ved også på Raufoss

Raufoss gatelag starter i disse dager opp med tilsvarende vedprosjekt som Notodden har etablert. Mens andre lag har andre faste aktiviteter og arbeidstreningsordninger.

Gatelagene i Fotballstiftelsen har nå over 100 faste aktiviteter hver eneste uke!

Og i 2023 satte vi som kjent fantastiske rekorder både i antall spillere, antall overganger til jobb og skole - og på flere andre viktige områder.

Les om gatelagsårets utrolige rekordår her