Rekordresultater - igjen: Flere spillere på trening, flere ut i jobb og skole

Fantastiske 1.171 spillere har deltatt på trening i år. Enda mer fantastiske 240 av dem har tatt steget ut i arbeid, skole og arbeidstreningsprosjekter. Fotballstiftelsens gatelag leverer enestående resultater.

Annonse:

Dermed har Fotballstiftelsens gatelag slått sine unike rekorder i år igjen. Og det uansett hvilke tall du kikker på:

  • Vi er nå 29 gatelag i aktivitet - en vekst vi ser kan fortsette i 2023, gitt finansiering
  • 1.171 er registrert på trening (det er 120 flere enn rekorden fra 2021 og tilsier at vi er mer enn doblet på fire år)
  • 102 kom ut i lønnet arbeid (ny rekord - igjen - og en dobling fra 2020)
  • 40 spillere begynte på skole /utdanning (ny rekord det også)
  • 98 kom ut i arbeidstreningsprosjekter (ja, rekord...)

Tallene er talt opp med registreringer frem til midt i november, noe som tilsier at det reelle tallet kan bli enda litt høyere.

Men tallene er altså mer enn høye nok til at vi både er takknemlige og stolte for hvordan fotballen her kan utgjøre en stor forskjell for så mange. Faktisk så høye at vi tror gatelagenes leveranser tåler sammenligning med det aller meste av det som gjøres på rusfeltet.

Det er ikke mange år siden vi jublet stort over å ha passert 100 "overganger" til arbeid, skole og arbeidstrening. I 2022 passerer vi altså 100 i lønnet arbeid alene - og fantastiske 240 totalt.

Dermed runder vi 600 mennesker over i lønnet arbeid og skole siden Fotballstiftelsen ble etablert i 2015 (arbeidstrening i tillegg). 

 

Samskaping i praksis

Så er det viktig å understreke at dette ikke gjøres uten gode partnere. Når det etableres et gatelag i dag, skjer det med en god avtale med kommunen / bydelen og / eller NAV, der det avsettes rusfaglige ressurser som bruker denne gode arenaen til å løfte mennesker ut av utenforskapet.

Sånn sett er gatelagene også en samskapingsmodell som fungerer i praksis.

Forskningsrapporten "Recovery på banen. Gatelag som samskapende sosial innovasjon i norske kommuner."

Det gjør at Fotballstiftelsen jevnlig kontaktes av kommunale rustjenester med spørsmål om mulighetene til å etablere flere gatelag. Vi vet også at flere klubber er klare. Men det krever en tilstrekkelig, forutsigbar og robust økonomi fra det offentlige.

Men det skjer noe magisk når klubbene, den stolteste bærebjelken i by, region og lokalsamfunn, åpner døra og inkluderer mennesker som fra før sliter med rus og utenforskap.

Når mennesker som sliter med rus, ofte lengst på utsiden av det ordinære samfunnet, får på seg drakta og blir en del av Brann, Molde, Bodø/Glimt, Rosenborg, Vålerenga, Fredrikstad osv, så skjer det noe. Det blir utgangspunktet for nye muligheter - langt utenfor banen.

 

5.500 rusfrie timer - hver uke

Det første og det alltid like viktige er og blir de faste treningene på dagtid. To til tre ganger hver eneste uke, hele året, møtes spillere til felleskap, glede, fysisk trening, mestring, mat og sosial trygghet.

Bare i disse aktivitetene leverer vi nå godt over 5.500 rusfrie timer hver eneste uke. Så kommer kamper, turneringer, turer og annet i tillegg.

At det er kvalitet på hverdagen, er både kjernen og utgangspunktet for veien videre fra utenforskap til stabil inkludering i samfunnet for øvrig. Derfor har vi flere relevante prosjekter rundt treningene. Blant dem:

  • Arbeidstrening
  • Gatelagsrekruttene
  • Gatelagsjentene
  • Fra soning til scoring
  • Gatelagene redder liv

Resultatene fra arbeidstreningen er nevnt over. Så også rekruttprosjektet.

 

Jentesatsing

I år har vi også fått jobbet med piloter rundt en utvidet jenteandel. 121 av våre spillere er i år kvinner, hvorav 75 har fått sitt første møte med gatelagene i 2022. Det gjør oss til et stort prosjekt også på jentesiden, samtidig som vi har ambisjoner om å øke jenteandelen betydelig i årene fremover. 

For gatelagene er for alle, helt uavhengig om man har spilt mye fotball før eller aldri har vært verken interessert eller aktiv. Det handler om inkludering i et trygt, motiverende og tilrettelagt miljø for alle som har eller har hatt rusutfordringer. Da mennesker fra 18 år til over 70 (!), der den største andelen nå er mennesker mellom 18 og 29 år.

Les om Sandefjords økte kvinneandel pga prosjektet

 

Fra soning til scoring

I fengselsprosjektet Fra soning til scoring har vi også fått fart på flere piloter. 115 innsatte fra ulike fengselsinstitusjoner har deltatt på treninger hos nærmeste gatelag. Det gir dem både en motivasjon og glede under soning, og det bygger en bro til miljøet man kan bli en del av etter endt soning.

I 2023 er ambisjonen om å bruke erfaringene til å utvide både Gatelagsjentene og Fra soning til scoring til flere av våre gatelagsklubber. 

Les mer om tallene i 2021 her

Forskningsrapporten: Gatelagsfotball som recovery på banen - "Verdens beste ettervern?"