Vi kan få tv-aksjonen 2023

Sammen med Idretten Skaper Sjanser har Fotballstiftelsen søkt om tv-aksjonen for 2023 - en søknad som får støtte både fra rusfeltet, forskere og Idrettsforbundet.

Annonse:

"Fra utenforskap til fellesskap - idrett som medisin og mestringsarena" er overskriften på søknaden (bildet som preger fronten på søknaden øverst i saken).

Det en søknad som understøttes av Norges Idrettsforbund, Fagrådet - rusfeltets hovedorganisasjon og et forskerteam ved Universitetet i Sørøst-Norge.

- Vi vil gi flere tilgang til idrettens arena, sier Idretten Skaper Sjansers daglige leder Morten Nyborg, som også var arkitekten bak det første gatelaget i Fredrikstad i 2011.

- Vi kan utrette en stor forskjell for tusener som sliter i samfunnet vårt dersom denne søknaden skulle lykkes, sier Fotballstiftelsens daglige leder Arne Knoph.

Se hvilke 14 organisasjoner vi konkurrerer med her

Se lenke til vår søknad her

På de 11 årene som har gått siden starten i Fredrikstad, har man sett en fantastisk vekst. I dag teller vi 28 gatelag i Fotballstiftelsen - fra Tromsø i nord til Start og Kristiansand i sør.

- Gjennom disse 11 årene har vi videreutviklet en modell som både har vokst seg stor og som vi ser fungerer meget godt for mennesker som sliter med utenforskap og rusutfordringer, sier Knoph.

Og den velutviklede Gatelagsmodellen virker. Over 1000 spillere møtte på gatelagstrening i 2021. 200 av dem kom seg over i lønnet arbeid, skole eller arbeidstrening i fjoråret. 

Les mer om resultatene i 2021 her

I modellen jobber idretten på lag med de offentlige tjenestene for å løfte mennesker ut av en vanskelig hverdag over til nye muligheter. Det er - i alle ordets betydninger - skapt en ny arena for mestring, inkludering og motivasjon videre.

 

Mestring, mål og muligheter

Etter syv år med gatelag ble så tankene om Idretten Skaper Sjanser lansert. Også her har utviklingen gått fort.

Les mer om Idretten Skaper Sjanser her

De to organisasjonene står nå altså bak en felles søknad til beste for tusener som sliter på siden av det ordinære samfunnet.

- Utenforskap med bakgrunn i kriminalitet og rus har store omkostninger både for enkeltmennesker og samfunnet. Idrettens arena gir mestring, mål og muligheter for varig endring. Sammen skaper vi sjansene, sier Morten Nyborg.

- 11 års erfaring fra oppstarten av det første gatelaget til i dag, har jeg fått bli kjent med en virkelighet jeg ikke kunne noe om. Nå ser jeg daglig at utøvere vokser videre til skole, arbeid eller at familier gjenforenes. Idretten er ikke bare en medisin, men også et lim i samfunnet. Varmen som en idrettsklubb representerer gir den nødvendige rausheten. Idrettens fellesskap blir en bro fra utenforskap til inkludering som utøvere trenger. Skulle vi være så heldige å få tildelt Tv-aksjonen 2023, så står det iallfall ikke på brobyggere gjennom idretten, fortsetter han.

 

Sterk støtte for søknaden

Søknaden er godt understøttet både av Fagrådet, forskere og Norges Idrettsforbund.

- Vi spesielt glade for at idrettsbevegelsen har tatt samfunnsansvar gjennom Fotballstiftelsen og Idretten skaper sjanser. Det gir enorme muligheter for å bedre rusavhengiges liv både fysisk, psykisk og sosialt, skriver Fagrådets leder Jan Gunnar Skoftedalen.

- Det ble dokumentert funn som forbløffet forskerne, skriver seniorforsker Lars Kobro, som var en del av teamet som forsket på gatelagene, og peker på Universitetet i Sørøst-Norge sin sluttrapport «Recovery på banen - Gatelag som samskapende sosial innovasjon i norske kommuner».

Og Kobro fortsetter:

- Norske kommuner og lokalsamfunn trenger nye modeller og nye grep for å møte framtidens velferdsutfordringer. Fra et ganske godt utsyn over feltet mener vi det er god grunn til å hevde at den måten norske fotballklubber møter noen av samfunnets mest sårbare mennesker på, sammen med stedets ulike tjenester, viser vei mot en ny praksis.

- For idrettsforbundet har det aldri vært noen tvil: Vi vet at idrett kan forandre liv! Derfor er det en glede for oss å stille oss bak søknaden fra Idretten Skaper Sjanser og Fotballstiftelsen om NRK v-aksjonen 2023, skriver Idrettspresident Berit Kjøll i sitt støtteskriv.

- Dette arbeidet fortjener all den støtte og oppbacking det kan få, understreker seniorforsker Lars Kobro.

Les om alle de 15 kandidatene her

Se Fotballstiftelsen og Idretten Skaper Sjansers søknad her