3landslagdamer

Gatelagsjentene

Prosjektet har som mål å rekruttere flere kvinner til lagene. Først og fremst spillere, men også trenere og ledere.

Annonse:

Hva er «Gatelagsjentene»?
Kvinner som har eller har hatt rusutfordringer opplever ofte ekstra mye stigma og isolasjon, og sliter med å komme seg i aktivitet og inn i et nytt miljø. Dette, kombinert med at fotballmiljøet ofte kan oppleves mannsdominert, tror vi er sterke årsaker til at det har vært relativt få kvinner på Gatelagene. For ja, Gatelagene er mikslag, hvor alle er velkommen, uansett kjønn, legning, etnisitet og tro. Og, uansett nivå og fotballinteresse. Kom som du er, så tar vi det derfra.

«Gatelagsjentene» ble startet med pilotprosjekter i 2022 med mål om å rekruttere flere kvinner inn på lagene. Både spillere og ledere. Dette var også et ønske fra spillerne selv, mange av dem mannlige. Det er viktig for alle de sårbare kvinnene som opplever stigma og isolasjon å ha et trygt miljø å kunne komme til og bli en del av, og det er viktig for mennene å ha et mer dynamisk miljø med kvinner på laget og i ledelsen.

Glimt-glede.jpg
Foto: Ådne Jensen Birkeland

Hvordan fungerer prosjektet?
Ved å legge ekstra til rette for kvinner, på ulike måter, tror vi det vil bli lettere å få flere kvinner på lagene. Det er ulike måter å tenke ekstra tilrettelegging på. Flere kvinner inn i ledelsen rundt laget er en måte. En annen er å arrangere egne aktivitetsdager kun for kvinner, såkalte innfasingsdager. Det viktigste er at det jobbes dedikert med å legge til rette for at kvinner både møter opp for første gang og at de trygges inn slik at de blir værende over tid. Det er absolutt ingen krav til fotballkvalitet eller -interesse. Det handler om inkludering i et trygt, motiverende og tilrettelagt miljø for alle som har eller har hatt rusutfordringer.

Rekordresultater - igjen! Flere spillere på trening, flere ut i jobb og skole.

DSC05215.jpg

I 2022 kom vi i gang med flere pilotprosjekter og kvinneandelen økte betraktelig ila året.
121 av våre spillere var i 2022 kvinner, hvorav 75 fikk sitt første møte med gatelagene. Det gjør oss til et stort prosjekt også på kvinnesiden, samtidig som vi altså har ambisjoner om å øke kvinneandelen betydelig i årene fremover.

Les om Sandefjords suksessfulle prosjekt her.

Kirvil.jpeg
Foto: Sandefjords hjemmeside