Gatelagene Redder Liv

«Gatelagene redder liv» er tittelen på et førstehjelpsprosjekt vi har drevet siden 2019 med støtte fra Gjensidigestiftelsen. Fotballstiftelsens førstehjelpssatsing er en del av den nasjonale dugnaden «Sammen redder vi liv». I 2022 skoleres alle gatelagsspillere på nytt.

Annonse:

Redde 200 liv
200 liv kan reddes i Norge hvert år dersom befolkningen som helhet får mer kunnskap om tidskritiske tilstander og livreddende førstehjelp. Helse- og omsorgsdepartementet gjennom Helsedirektoratet leder derfor en nasjonal dugnad «Sammen redder vi liv» for å heve kompetansen på førstehjelp i landet. Mange organisasjoner som jobber opp mot ulike målgrupper i befolkningen er involvert. Fotballstiftelsen er en av disse.

Kursoppstart med Asker og Godset

Livredningskurs i Sør

Førstehjelpskurs hos Brann

Ny vår i høst - kurser 300 spillere og trenere i førstehjelp og HLR
Prosjektet ble startet i 2019 (som du kan lese mer om lengre ned) og gikk bra, men koronapandemien gjorde at det ble vanskelig å gjennomføre kurs videre ut i 2020. Prosjektet lå da nede i to år. Men i 2022 fikk vi restartet prosjektet, med en ny vri.

Norges Røde Kors har laget en ny strategi for opplæring av befolkningen. Den nye strategien går ut på å drive opplæring av de aller viktigste momentene i førstehjelp. Derfor designet de et veldig kort og enkelt kurs som kun varer i én time. Slik skal de nå ut i mange flere og forhåpentligvis vil folk huske de viktigste momentene bedre, og dermed være i bedre stand til å redde liv.

Da vi tok opp prosjektet igjen inngikk vi et samarbeid med Røde Kors og ble enige om at vi ønsket å kurse alle klubbene og tilby alle spillere og trenere denne opplæringen. Etter en planleggingsfase ble prosjektet satt i gang i august, med mål om at alle klubbene har fått opplæringen i løpet av høsten. Røde Kors har kjørt kursene, enten med ansatte sentralt, eller med de lokale foreningene.

I skrivende stund har vi runda desember og til nå har snaut 300 spillere og ledere fullført kurset og fått bevis. I tillegg har mange fått bevis som kursholder. Det gjenstår fortsatt noen klubber som skal få opplæring før jul.

Brann GRL - sideleie.png
Fra førstehjelpskurset på Brann stadion i november 2022, med besøk fra Os, Nordhordaland og Frelsesarmeen.
Start og jerv på livredningskurs.jpeg
Fra livredningskurset Start og Jerv hadde i september 2022
 
Gatelagene redder (i praksis) liv!
Våren 2022 ble prosjektnavnet om til virkelighet, da Andreas på Gatelaget til Brann faktisk reddet et liv ved bruk av den kompetansen han har tilegnet seg gjennom prosjektet.
 
Brann sitt Gatelag spiller i bedriftserien i Bergen. I pausen av kampen mot Tryg Forsikring falt keeperen til Tryg om med hjertestans. Andreas viste fantastisk mot og handlekraft kombinert med ro og tydelighet. Det hele endte med at Andreas fikk liv i personen og ambulansen kom kort tid etter. Tryg Forsikring sin keeper kom seg relativt raskt til hektene etter et sykehusopphold hvor han bl.a fikk påvist ribbensbrudd som Andreas hadde forårsaket i gjenopplivingen, noe som ofte skjer ved kompresjoner.
 
Hvorfor et førstehjelpsprosjekt i gatelagene 
Plutselig hjertestans rammer mer enn 3000 personer hvert år i Norge. To av tre hjertestans-tilfeller skjer mens noen er vitne, og det er nettopp derfor førstehjelp er så viktig. Våre spillere er aktive på idrettsarenaen gjennom å være en del av et gatelag og en klubb, og flere er i arbeid og skole. Mange har også tilgang på arenaer som er mindre tilgjengelige for andre og blant mennesker som er i en særlig sårbar situasjon. Våre gatelagsspillere er derfor en viktig målgruppe i dugnaden for å styrke den samlede beredskapen i Norge og for å redde flere liv.

Satsing på førstehjelpsinstruktører
Da vi startet opp prosjektet var tanken at vi skulle invitere inn kursholdere som kunne trene spillerne våre og trenerapparatet i livreddende førstehjelp. Etter råd fra de andre organisasjonene i dugnaden endret vi på det og satset heller på å trene våre egne instruktører. For det er nemlig slik at litt kunnskap mange ganger gjennom livet har stor effekt og for å sikre nettopp dette er det bedre å bygge kompetanse i egen organisasjon.

I løpet av oktober og november i 2019 ble 27 personer (trenere og spillere) trent som instruktører i livreddende førstehjelp av Odd-Bjørn Sørnes fra Norges Røde Kors. 13 klubber og Fotballstiftelsen deltok i opplæringen, som gikk over 2 dager med fokus på praktisk læring. De som fullførte og dermed ble instruktører var fra følgende klubber: Fram-Larvik, Strømsgodset, Sandefjord, Jerv, Notodden, Vålerenga, Stabæk, HamKam, Asker, Molde, Ålesund, Brann og Sandefjord.

Ring 113 når det trengs
Hovedinnholdet i opplæringen har omfattet varsling (113), hvordan vi undersøker bevissthet og puls, gjøre pustekontroll, legge en person i stabilt sideleie, gjøre brystkompresjoner og innblåsinger og bruk av hjertestarter.

Instruktørene, som ble opplært i 2019 har i ettertid kjørt kurs i egne lag for å trene medspillere og trenere i førstehjelp. Noen har også blitt brukt til kursing av andre i klubb. Mange av de som har gjennomført det nye, korte kurset i 2022 har fått kursholderbevis og kan dermed ha opplæring og oppfriskning internt i egen klubb.


Samarbeid med Norges Røde Kors 
Samarbeidet med Norges Røde Kors har vært utrolig godt. Gjennom samarbeidet har vi fått kompetanse og i 2019 lånte vi utstyr til gjennomføring av kurs. Norges Røde Kors har også en førstehjelpssatsing i fengsler og har således kunne høste erfaringer i å kurse instruktører med et mindre omfattende kursopplegg enn de vanligvis kjører i instruktøropplæring.
Skjermbilde 2022-09-01 kl. 13.21.12.png
Førstehjelpssatsing i idretten
Norges Idrettsforbund er også en del av dugnaden og Norges Fotballforbund er valgt til å pilotere prosjektet hvor fotballspillere skal få dugnadsbasert trening i hjerte-lunge-redning og øve på å bruke hjertestarter. I forrige uke var Løten første klubb ut, se https://www.fotball.no/klubb-og-leder/sammen-redder-vi-liv-i-idretten/sammen-redder-vi-liv—veldig-verdifullt/.

Vi er glade for at det er fullt trøkk på førstehjelp i norske fotballklubber i 2020 og vi skal også holde fokus på dette å sørge for at kursingen fortsetter i klubbene, enten ved hjelp av egne instruktører eller ved å invitere inn eksterne kursholdere. I 2020 skal vi også kåre det beste gatelaget i førstehjelp.

Lenker 
Norges offisielle nettsted for livreddende førstehjelp: https://www.113.no/

Om førstehjelpssatsingen på regjeringen.no https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forstehjelpsdugnad-skal-redde-fleire-liv/id2539699/

https://www.Gjensidigestiftelsen.no