Gatelagene Redder Liv

«Gatelagene redder liv» er tittelen på et førstehjelpsprosjekt vi har drevet siden 2019 med støtte fra Gjensidigestiftelsen. Fotballstiftelsens førstehjelpssatsing er en del av den nasjonale dugnaden for å redde liv.

Redde 200 liv
200 liv kan reddes i Norge hvert år dersom befolkningen som helhet får mer kunnskap om tidskritiske tilstander og livreddende førstehjelp. Helse- og omsorgsdepartementet gjennom Helsedirektoratet leder derfor en nasjonal dugnad «Sammen redder vi liv» for å heve kompetansen på førstehjelp i landet. Mange organisasjoner som jobber opp mot ulike målgrupper i befolkningen er involvert. Fotballstiftelsen er en av disse.

Hvorfor et førstehjelpsprosjekt i gatelagene 

Plutselig hjertestans rammer mer enn 3000 personer hvert år i Norge. To av tre hjertestans-tilfeller skjer mens noen er vitne, og det er nettopp derfor førstehjelp er så viktig. Våre spillere er aktive på idrettsarenaen gjennom å være en del av et gatelag og en klubb, og flere er i arbeid og skole. Mange har også tilgang på arenaer som er mindre tilgjengelige for andre og blant mennesker som er i en særlig sårbar situasjon. Våre gatelagsspillere er derfor en viktig målgruppe i dugnaden for å styrke den samlede beredskapen i Norge og for å redde flere liv.


Satsing på førstehjelpsinstruktører
Da vi startet opp prosjektet var tanken at vi skulle invitere inn kursholdere som kunne trene spillerne våre og trenerapparatet i livreddende førstehjelp. Etter råd fra de andre organisasjonene i dugnaden endret vi på det og satset heller på å trene våre egne instruktører. For det er nemlig slik at litt kunnskap mange ganger gjennom livet har stor effekt og for å sikre nettopp dette er det bedre å bygge kompetanse i egen organisasjon.

I løpet av oktober og november i 2019 ble 27 personer (trenere og spillere) trent som instruktører i livreddende førstehjelp av Odd-Bjørn Sørnes fra Norges Røde Kors. 13 klubber og Fotballstiftelsen deltok i opplæringen, som gikk over 2 dager med fokus på praktisk læring. Instruktører finner du nå i følgende klubber: Fram-Larvik, Strømsgodset, Sandefjord, Jerv, Notodden, VIF, Stabæk, Hamkam, Asker, Molde, Ålesund, Brann og Sandefjord.

2020 og coronapandemien gjorde at det ble vanskelig å gjennomføre nye kurs. Fotballstiftelsen har imidlertid planlagt gjennopptak av instruktørkurs i løpet av første kvartal 2021. 

Ring 113 når det trengs
Hovedinnholdet i opplæringen har omfattet varsling (113), hvordan vi undersøker bevissthet og puls, gjøre pustekontroll, legge en person i stabilt sideleie, gjøre brystkompresjoner og innblåsinger, bruke hjertestarter og undersøke for akutthjertesykdom og hjerneslag. Å stoppe store ytre blødninger var også en del av kurset.

Instruktørene har så kjørt kurs i egne lag for å trene medspillere og trenere i førstehjelp. Noen har også blitt brukt til kursing av andre i klubb.


Samarbeid med Norges Røde Kors 

Gjennom samarbeidet med Norges Røde Kors har vi fått kompetanse og lånt utstyr til gjennomføring av kurs. Norges Røde Kors har også en førstehjelpssatsing i fengsler og har således kunne høste erfaringer i å kurse instruktører med et mindre omfattende kursopplegg enn de vanligvis kjører i instruktøropplæring.

Førstehjelpssatsing i idretten
Norges Idrettsforbund er også en del av dugnaden og Norges Fotballforbund er valgt til å pilotere prosjektet hvor fotballspillere skal få dugnadsbasert trening i hjerte-lunge-redning og øve på å bruke hjertestarter. I forrige uke var Løten første klubb ut, se https://www.fotball.no/klubb-og-leder/sammen-redder-vi-liv-i-idretten/sammen-redder-vi-liv—veldig-verdifullt/.

Vi er glade for at det er fullt trøkk på førstehjelp i norske fotballklubber i 2020 og vi skal også holde fokus på dette å sørge for at kursingen fortsetter i klubbene, enten ved hjelp av egne instruktører eller ved å invitere inn eksterne kursholdere. I 2020 skal vi også kåre det beste gatelaget i førstehjelp.

Lenker 

Norges offisielle nettsted for livreddende førstehjelp: https://www.113.no/

Om førstehjelpssatsingen på regjeringen.no https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forstehjelpsdugnad-skal-redde-fleire-liv/id2539699/

https://www.Gjensidigestiftelsen.no 

Annonse fra Obos-ligaen: