FFK jubel regjeringskampen

Gatelagshistorien

Det begynte med gatelag i Fredrikstad i 2011. Fire år senere ble Fotballstiftelsen etablert, da med syv gatelagsklubber. I 2024 er vi 31 gatelag, har vokst til Idretts-Norges største samfunnsprosjekt med etablerte gatelag i alle landets fylker og med unike resultater både på og utenfor banen.

Annonse:

Fredrikstad Fotballklubb startet som første toppklubb opp med gatelag for mennesker med rusrelaterte utfordringer allerede i 2011. Prosjektet ble en stor suksess med svært mange positive ringvirkninger, både for klubben og for deltakerne selv. Fredrikstad la plattformen til videre satsing for Fotballstiftelsen og ble en mal for de andre klubbene.

Les mer om oppstarten og utviklingen her

I 2013 etablerte både Stabæk og Asker gatelag for mennesker med rusrelaterte utfordringer.

Kronprinsparet besøket jubileumskampen mellom Asker og Stabæk

Og da Vålerenga, Viking, FK Haugesund og Brann også var i gang, så man både behovet for og nytten av å samkjøre satsingen enda tettere.

I 2015 ble Fotballstiftelsen etablert. 

Siden har utviklingen gått fort. Ved utgangen av 2020 hadde gatelagsfamilien økt til 22 klubber på de øverste nivåene som gjennom Fotballstiftelsen driver fotballaktivitet på dagtid for kvinner og menn over 18 år med rusrelaterte utfordringer.

I april 2023 startet Sarpsborg 08 gatelag og med det kunne vi stolt si at alle klubbene i Eliteserien hadde gatelag.

31 gatelag totalt over hele landet er med i Fotballstiftelsen - samtidig som vi inkluderer flere i sportslige arrangementene våre.

I 2023 var utrolige 1443 spillere på trening og vi fikk fantastiske 286 mennesker over i lønnet arbeid, skole og arbeidstreningstiltak.

Gatelagene pr 010124.jpg
Gatelagsfamilien ved inngangen til 2024. Alle Eliteserieklubbene er blant disse.
Fotballens kraft

Fotballen har en enorm kraft. Den er inkluderende og engasjerende. Toppfotballen ønsker å bruke sin posisjon til å utgjøre en forskjell for en svært vanskeligstilt gruppe i samfunnet. Målet er å skape en bedre hverdag for utøverne.

Gjennom Fotballstiftelsen og Gatelaget føler man seg viktigere. Man får en mulighet til å komme seg opp igjen. Det blir et springbrett for å få seg jobb eller skolegang.

— Kjell, gatelagsspiller HamKam

Idrettens aktivitetsfokus og inkluderende vesen vil kunne medvirke til bedre helse, psykisk og fysisk, og ernæringsmessige gevinster for rusmiddelavhengige. Dette vil gi økt mestringsevne og medborgerskap for den enkelte og på sikt også få deltakerne i prosjektet ut i eller tilbake i en jobb.

Les på rusfeltet om Kraften i fotball her

Etter at Fotballstiftelsen ble etablert i 2015 har vi fått rundt 600 spillere ut i lønnet arbeid eller skole / utdanning - i tillegg til flere hundre som har fått muligheten i ulike arbeidstreningsprosjekter i klubbene og hos våre samarbeidspartnere.

 

Aktivitet

Gatelagene er et lavterskel- fotballtilbud for mennesker over 18 år med rusrelaterte utfordringer, uavhengig av kjønn, etnisitet og seksuell legning. Alle som har eller har hatt utfordringer knyttet til rus kan delta og vi ønsker alle kjønn velkommen.

Klubbene arrangerer to til tre treninger på dagtid i uken. Trenerne er kvalifiserte fotballtrenere, mange med svært lang bakgrunn fra fotballen. Det serveres mat i forbindelse med hver trening og kamp, og spillerne får tilgang til garderober, fasiliteter og en varm dusj. Klubben holder alle spillerne med nødvendig fotballutstyr.

Det arrangeres også felles sosiale aktiviteter utenom treningene.

Les mer om Gatelagsmodellen her

Stadig flere spillere har gradvis kommet seg ut i arbeid gjennom prosjektet. Arbeids- og velferdsdirektoratet har vært en viktig støttespiller i dette arbeidet og bistått med midler til arbeidsrettede oppfølgingsprosjekter på gatelagene siden 2016, med svært gode resultater. Siden etableringen av Fotballstiftelsen har rundt 800 spillere kommet ut i arbeid og skole.

2023 var et nytt rekordår for Gatelagene, da 143 spillere fant veien helt eller delvis til arbeid og 35 gjeninntok plassen på skolebenken. I tillegg kom 108 ut i ulike arbeidstreningsprosjekter.

Høie: Gatelagene driver rehabilitering i verdensklasse

Arctander: Gatelagene fungerer avstigmatiserende

Vi har utviklet flere prosjekter rundt satsingen, blant annet Fra soning til scoring, der flere klubber samarbeider med nærliggende fengsel. Innsatte får muligheten til å komme på trening med gatelaget og etablerer da en kontakt inn i et nytt og trygt miljø som kan ta vare på dem etter soning.

Vite mer? Støtte oss, bidra eller bli en samarbeidspartner? Ta kontakt med oss i Fotballstiftelsen på post@fotballstiftelsen.no

Glimt-glede.jpg
Tilhørighet, mestring og fysisk aktivitet åpner for nye muligheter.