Gatelagshistorien

Det begynte med gatelag i Fredrikstad i 2011. Fire år senere ble Fotballstiftelsen etablert, da med syv gatelagsklubber. I april 2021 runder vi 25 gatelag, har vokst til Idretts-Norges største samfunnsprosjekt med etablerte gatelag i alle landets fylker og med unike resultater både på og utenfor banen.

Fredrikstad Fotballklubb startet som første toppklubb opp med gatelag for rusmiddelavhengige allerede i 2011. Prosjektet ble en stor suksess med svært mange positive ringvirkninger, både for klubben og for deltakerne selv. Fredrikstad la plattformen til videre satsing for Fotballstiftelsen og ble en mal for de andre klubbene.

Les mer om oppstarten og utviklingen her

I 2013 etablerte både Stabæk og Asker gatelag for mennesker med rusrelaterte utfordringer. Og da Vålerenga, Viking, FK Haugesund og Brann også var igang, så man både behovet for og nytten av å samkjøre satsingen enda tettere.

I 2015 ble Fotballstiftelsen etablert.  

Siden har utviklingen gått fort. Ved utgangen av 2020 hadde gatelagsfamilien økt til 22 klubber på de øverste nivåene som gjennom Fotballstiftelsen driver fotballaktivitet på dagtid for mennesker med angst- og rusrelaterte utfordringer.

Logofamilien
Gatelagsfamilien ved inngangen av 2021 - i løpet av året vokser vi ytterligere

Og nye klubber er på vei med gode planer. I april hadde både Ranheim og Raufoss sine første treninger. Og ytterligere tre klubber har konkrete planer - til at vi ligger an til 27 gatelag i stiftelsen i løpet av 2021. Med det er Fotballstfitelsen etablert i alle landets fylker og drifte Idretts-Norges største samfunnsprosjekt.

Fotballens kraft

Fotballen har en enorm kraft. Den er inkluderende og engasjerende. Toppfotballen ønsker å bruke sin posisjon til å utgjøre en forskjell for en svært vanskeligstilt gruppe i samfunnet. Målet er å skape en bedre hverdag for utøverne.

Gjennom Fotballstiftelsen og Gatelaget føler man seg viktigere. Man får en mulighet til å komme seg opp igjen. Det blir et springbrett for å få seg jobb eller skolegang.

— Kjell, gatelagsspiller HamKam

Idrettens aktivitetsfokus og inkluderende vesen vil kunne medvirke til bedre helse, psykisk og fysisk, og ernæringsmessige gevinster for rusmiddelavhengige. Dette vil gi økt mestringsevne og medborgerskap for den enkelte og på sikt også få deltakerne i prosjektet ut i eller tilbake i en jobb.

Les på rusfeltet om Kraften i fotball her

Etter at Fotballstiftelsen ble etablert i 2015 har vi fått mer enn 350 spillere ut i lønnet arbeid eller skole / utdanning - i tillegg til flere hundre som har fått muligheten i ulike arbeidstreningsprosjekter i klubbene og hos våre samarbeidspartnere.

 

Aktivitet

Gatelagene er et lavterskeltilbud for mennesker med rusrelaterte lidelser, uavhengig av kjønn, etnisitet og seksuell legning. Alle som har eller har hatt utfordringer knyttet til rus kan delta. Vi skiller ikke mellom jenter og gutter og har ingen aldersgrense. Alle er velkommen!

Klubbene arrangerer to til tre treninger på dagtid i uken. Trenerne er kvalifiserte fotballtrenere, mange med svært lang bakgrunn fra fotballen. Det serveres mat i forbindelse med hver trening og kamp, og spillerne får tilgang til garderober, fasiliteter og en varm dusj. Klubben holder alle spillerne med nødvendig fotballutstyr.

Det arrangeres også felles sosiale aktiviteter utenom treningene.

Les mer om Gatelagsmodellen her

Stadig flere spillere har gradvis kommet seg ut i arbeidet gjennom prosjektet. Arbeids- og velferdsdirektoratet har vært en viktig støttespiller i dette arbeidet og bistått med midler til arbeidsrettede oppfølgingsprosjekter på gatelagene siden 2016, med svært gode resultater. Siden etableringen av Fotballstiftelsen har mer enn 350 spillere kommet ut i arbeid og skole.

2020 var et nytt rekordår for Gatelagene, da 52 spillere fant veien helt eller delvis til arbeid og 34 gjeninntok plassen på skolebenken. I tillegg kom 44 ut i ulike arbeidstreningsprosjekter.

Høie: Gatelagene driver rehabilitering i verdensklasse

Arctander: Gatelagene fungerer avstigmatiserende

Nå utvikler vi dette videre gjennom nye prosjekter. Gatelagsskolen og Fra soning til scoring er to satsinger som i løpet av 2021 skal bygge satsingen videre.

Vite mer? Støtte oss, bidra eller bli en samarbeidspartner? Ta kontakt med oss i Fotballstiftelsen på post@fotballstiftelsen.no

Gode støttespillere
Tilhørighet, mestring og fysisk aktivitet åpner for nye muligheter.

 

Annonse fra Obos-ligaen: